Dni otwarte w przedszkolu

Głównym celem dni otwartych w naszym przedszkolu  było:

  • Zmniejszenie u dzieci napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem.
  • Motywowanie dzieci do podejmowania działań sprzyjających integrowaniu się z dziećmi.
  • Nawiązanie bliskiego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic.
  • Zachęcenie rodziców do zapewnienia optymalnych warunków do łatwej adaptacji.
  • Integracja rodziców z przedszkolem w celu ułatwienia lepszej współpracy.
  • Zapoznanie rodziców z bazą i zasobami przedszkola oraz organizacją pracy.