XXIII Edycja Akcji Góra Grosza

Za nami udział w XXIII edycji akcji „Góra Grosza”, organizowanej w ramach działań podejmowanych przez Towarzystwo Nasz Dom.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Głojscach już po raz kolejny przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji, której celem było zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci
(w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym)
i rodzin.

Wspólnie udało nam się zebrać 178,63 zł! Zebrane środki zostały przesłane na adres wskazany przez organizatora.

Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za aktywne włączenie się w akcję.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego I. Janas