Zarządzenie nr 16/23 oraz zarządzenie nr 17/23 – Burmistrza Dukli

Zarządzenie nr 16/23 Burmistrza Dukli:

Zarządzenie w sprawie harmonogramów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla.
(Pełna treść zarządzenia znajduje się poniżej w linku)
Zarządzenie NR 16/23 Burmistrza Dukli

Zarządzenie nr 17/23 Burmistrza Dukli:

Zarządzenie w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Dukla.
(Pełna treść zarządzenia znajduje się poniżej w linku)
Zarządzenie NR 17/23 Burmistrza Dukli