Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

„Jeśli są wyrazy, o których boisz się mówić, co zrobić z czynem, który mogą popełnić? Wychowawca nie może bać się ani słów, ani myśli, ani czynów dzieci”.
Janusz Korczak

———————————————————————

  • PEDAGOG •
mgr Joanna Mikołajczyk

• godziny pracy •

wtorek:       ⇒  8.00-11.30

środa:         ⇒  11.20–12.20
czwartek:      ⇒  13.00–13.30
piątek:         ⇒  7.30–9.00
• PEDAGOG SPECJALNY •
mgr Katarzyna Gac

• godziny pracy •

       piątek:       ⇒    8.00–13.30

• PSYCHOLOG •
mgr Kamila Lega

• godziny pracy •

       poniedziałek:       ⇒    12.15–14.45

       piątek:       ⇒    8.00–11.00

———————————————————————

• WAŻNE TELEFONY •

Ogólnopolski bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”: 800 12 00 02

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym: (13) 435 39 96

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli: (13) 432 91 40

———————————————————————

Uczniu, zwróć się do pedagoga, pedagoga specjalnego, gdy: 
jesteś szczególnie zainteresowany dziedziną wiedzy, którą mógłbyś rozwijać w szkole
Twoja motywacja do nauki, działania, a zwłaszcza życia gwałtownie spada
czujesz się zagubiony, niezrozumiany, wyobcowany, doskwiera Ci brak przyjaciół
chciałbyś coś zrobić, lecz nie wiesz, od czego zacząć
doświadczasz przykrych sytuacji bądź emocji i nie wiesz, co z nimi począć
stoisz przed ważnymi wyborami, np. szkoły, i nie potrafisz podjąć decyzji.

Rodzicu/Opiekunie, zgłoś się do pedagoga, pedagoga specjalnego, gdy: dostrzegasz talent u swego dziecka, który mógłby być rozwijany w szkole   Twoje dziecko uzyskuje słabe wyniki w nauce, ma kłopot z przyswajaniem wiedzy Twoje dziecko boi się chodzić do szkoły  niepokoją Cię relacje Twojego dziecka z rówieśnikami Twoje dziecko doświadczyło czegoś przykrego w szkole lub poza nią dostrzegasz nagłą zmianę zachowania u swego dziecka Twoje dziecko zachowuje się agresywnie wobec siebie lub innych  Twoja rodzina boryka się z problemami finansowymi, uzależnieniem, przewlekłą chorobą czy następstwami przykrych zdarzeń losowych.

Nauczycielu, od pedagoga, pedagoga specjalnego możesz oczekiwać: rozpoznawania możliwości i ograniczeń dzieci pomocy we wstępnej diagnozie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów podejmowania działań zgodnych z procedurami szkolnymi rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia  pomocy w określaniu sposobów i metod dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb ucznia na podstawie opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne wsparcia w realizacji zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

———————————————————————

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

(Kliknij tutaj aby wysłać anonimowa informację do szkoły)

 

20 przykazań dla rodziców

Dysleksja. Specyfika zaburzeń, dziecko dyslektyczne w szkole

Gdy dziecko jest niegrzeczne. Kilka porad dla rodziców

Jak rozmawiać z dzieckiem

Kara i nagroda w wychowaniu dziecka

Dziecko przed komputerem