Ratujemy i uczymy ratować

W ramach realizacji Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” na terenie naszej szkoły każdego roku nauczyciele przeprowadzają zajęcia obejmujące szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Celem programu jest nauka uczniów elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowania w dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś potrzebuje natychmiastowej  pomocy. Dzięki Fundacji WOŚP, która wyposażyła szkołę w specjalne książki dla maluchów, fantomy i film animowany, zajęcia są przeprowadzone w ciekawy sposób.  W tym roku  higienistka szkolna omówiła ogólne zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe czynności ratujące życie. Po wstępnej, teoretycznej części szkolenia uczniowie klasy drugiej przystąpili do części praktycznej.

Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności. Dlatego od najmłodszych lat kształtowane są właściwe nawyki, aby pierwsza pomoc stała się dla dzieci czymś naturalnym. /M.S/