Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Szkolne Koło Ligii Ochrony Przyrody działa w Zespole Szkół Publicznych od wielu lat. Od trzech lat funkcję opiekuna pełni pani Elżbieta Książkiewicz- Mroczka, która corocznie pozyskuje fundusze pisząc projekty w ramach zadań publicznych. Pozyskane środki były wykorzystane na coroczne organizowanie wycieczek szkolnych. W ramach pozyskanych funduszy uczniowie byli na wycieczce w Bałtowie, w Bieszczadach, w Częstochowie i Wadowicach oraz w Ojcowie. Uczniowie jednak najchętniej wspominają wycieczkę do Wadowic, która była związana z poznaniem życiorysu naszego patrona papieża Jana Pawła II.

Uczniowie odwiedzili Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, w którym znajdują się cenne pamiątki z Jego życia. Uczniowie zwiedzili Sanktuarium św. Józefa oraz Plac Papieski. Nagrodą dla uczniów było skosztowanie papieskich „kremówek”.

Kolejnym miejscem, które odwiedzili uczniowie naszej szkoły była Częstochowa. Miejsce, które historycznie wiąże wszystkich Polaków. Uczniowie zwiedzili Salę Rycerską, wieżę Jasnogórską oraz wzięli udział w odsłonięciu i zasłonięciu cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Poza wycieczkami działalność Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody ma na celu rozbudzanie w uczniach poczucia poszanowania i ochrony przyrody, którą tak bardzo uwielbiał nasz patron Jan Paweł II- papież pielgrzym. Będąc w Dukli w 1997 roku zwrócił uwagę na piękno krajobrazu dukielskiego- górę Cergową. „A Cergowa patrzy i myśli, co się tu dzieje”.

Głosił, że człowiek zapomina w końcu, że ziemia jest res omnium communes- dziedzictwem całej ludzkości obecnych i przyszłych pokoleń.

„Kiedy wędruję po polskiej ziemi, od Bałtyku, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię i Mazury, kolejne ziemie wschodnie od Białostockiej aż do Zamojskiej, i kontempluję piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku”.

Podążając szlakami naszego patrona uczniowie naszej szkoły wyrażają niezwykłą chęć obcowania i ochrony przyrody.

Opracowała: Elżbieta Książkiewicz-Mroczka