Nadanie imienia Szkole

8 marca 2011 r., po wielu tygodniach usilnych przygotowań, w Zespole Szkół w Głojscach miała miejsce podniosła uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II .

O godz. 10.00 w Kościele Parafialnym pw. Św. Maksymiliana Kolbe, rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Górnego, w której uczestniczyły poczty sztandarowe, zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i lokalna społeczność. Podczas Mszy św. odbyła się również ceremonia poświęcenia sztandaru przyniesionego przez delegację Rady Rodziców.

Następnie wszyscy, w promieniach marcowego słońca, udali się do szkoły, gdzie kulminacyjnym punktem stało się przekazanie Sztandaru Szkoły w ręce młodzieży i, już przed budynkiem, odsłonięcie oraz poświęcenie tablicy pamiątkowej.

Dalsza część uroczystości przebiegała w Domu Ludowym, gdzie uczniowie przedstawili pełen refleksji i zadumy nad życiem Jana Pawła II program artystyczny.

Ostatnim punktem uroczystości było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek. Zaproszeni goście otrzymali też na pamiątkę drobne upominki.