Świetlica – kontakt i godziny pracy

Nasza świetlica jest miejscem otwartym dla wszystkich dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Głojscach, które albo czekają na rozpoczęcie lekcji, albo już je skończyły i czekają na powrót do domu.

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, od 6.45 do 15.30. Tu co roku zmieniają się jedynie „środkowe” godziny działania świetlicy, w zależności od planu lekcji dzieci młodszych. Zmieniają się też opiekunowie i czas ich dyżurów.

Oto plan dyżurów wychowawców w roku szkolnym 2023/2024:

______________    ·   ______________

poniedziałek

               6.45–7.45    –    J. Mikołajczyk

8.00–8.45    –    I. Janas

12.30–12.45    –    I. Janas

 12.45–15.30    –   A. Kolbusz

______________

wtorek

6.45–8.45    –    E. Knap

12.30–15.30     –    A. Kolbusz

______________

środa

      6.45–8.45  –  J. Mikołajczyk

11.30–15.30    –    A. Kolbusz

______________

czwartek

6.45–8.45   –    A. Kolbusz

12.30–13.30   –    I. Janas

13.30–15.30   –    J. Mikołajczyk

______________

piątek

6.45–7.30   –  J. Mikołajczyk

7.30–8.45   –    E. Knap

11.30–12.30   –    J. Mikołajczyk

12.30–15.30    –    M. Stanowska

______________    ·   ______________

Kontakt do świetlicy SP w Głojscach:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach pracy świetlicy
  • tel. do dyrekcji szkoły: (13) 43 40 005
  • e-mail do dyrekcji szkoły: spglojsce@wp.pl

______________    ·   ______________