Pedagog szkolny

„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”

 (Dawid Bly)

GODZINY PRACY PEDAGOGA:

mgr Joanna Mikołajczyk

środa :  8.00– 11.00

czwartek : 8.00 – 11.00

Drogi rodzicu/opiekunie zgłoś się do pedagoga szkolnego, gdy:

 1. Twoje dziecko popełnia liczne błędy w pisaniu i czytaniu, ma problemy w nauce języków obcych. (Pedagog sprawdzi czy uczeń nie jest dyslektykiem, pomoże skierować ucznia na diagnozę specjalistyczną do odpowiedniej poradni. Następnie obejmie ucznia terapią i ukierunkuje pracę samokształceniową.)
 2. Dziecko uzyskuje słabe wyniki w nauce, powtarza klasę, traci motywację do nauki. (Pedagog po wstępnej diagnozie ustali z Tobą możliwość kontaktu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną w celu określenia możliwości ucznia, a następnie dostosowania wymagań edukacyjnych do jego potrzeb. Podpowie ci, w jaki sposób pomóc uczniowi w nauce w domu.)
 3. Uczeń boi się chodzić do szkoły. (Pedagog ustali powód lęku przed szkołą: problemy w nauce, konflikty z kolegami, problemy emocjonalne, zdrowotne. Dziecko zostanie objęte zajęciami indywidualnymi w celu wspierania sfery emocjonalno-społecznej.)
 4. Uczeń został okradziony, pobity lub był szykanowany. (Uruchomione zostaną procedury szkolne.)
 5. Podejrzewasz, że Twoje dziecko pali papierosy, pije alkohol, bądź bierze narkotyki. (Jeśli Twoje przypuszczenia się potwierdzą dowiesz się, gdzie otrzymać pomoc.)
 6. Twoje dziecko zachowuje się agresywnie, nie słucha dorosłych. (Pedagog ustali przyczynę problemu, ukierunkuje pracę z dzieckiem oraz obejmie indywidualną terapią ucznia.)
 7. Rodzina ma problemy finansowe. (Pedagog pomoże skierować wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji.)

Drogi uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy: 

 1. Masz problemy z nauką.
 2. Masz problemy z wyborem szkoły i zawodu.
 3. Czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny.
 4. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.
 5. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 6. Masz inną sprawę, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Nauczyciele mogą oczekiwać od pedagoga:

 1. Pomocy we wstępnej diagnozie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów i wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów.
 2. Podejmowania działań zgodnych z procedurami szkolnymi i rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji.
 3. Współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości lub ograniczeń dzieci.
 4. Pomocy w określaniu sposobów i metod dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb ucznia na podstawie opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
 5. Koordynowania działań na rzecz wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia.
 6. Wsparcia w realizacji zadań wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.

WAŻNE TELEFONY:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miejscu Piastowym: 13 43 539 96

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli: 13 43 291 40

Ogólnopolski bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy  w rodzinie- „Niebieska linia”: 800 120 002

Biblioteka Pedagoga:

Akceptacja w rodzinie jako wyznacznik dobrego funkcjonowania dziecka

Global Dignity Poland HEJT RODZIC_materiał edukacyjny

 Motywacja do nauki

 Pomyśl, zanim wrzucisz!

 20 przykazań dla rodziców.

 Dysleksja. Specyfika zaburzeń, dziecko dyslektyczne w szkole.

 Gdy dziecko jest niegrzeczne. Kilka porad dla rodziców.

 Jak rozmawiać z dzieckiem.

 Kara i nagroda w wychowaniu dziecka.

 Dziecko przed komputerem.