Doradztwo zawodowe


„Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich,
rób małe rzeczy w wielki sposób.”

Napoleon Hill

 

 Drodzy Uczniowie!

Witam  na stronie, która pomoże Wam w zaplanowaniu własnej kariery zawodowej.

Wielu z Was zastanawia się, jakie podjąć decyzje, odnośnie dalszych planów edukacyjnych.
Do której szkoły pójść? Jaki wybrać zawód ?

To trudne decyzje, ale pamiętajcie, że nie jesteście sami, zawsze możecie poprosić o pomoc
rodziców i nauczycieli.

Do waszej dyspozycji jest również doradca zawodowy w szkole. 

Agnieszka Kolbusz – kontakt: kolbusz.spglojsce@gmail.com

 

Zatem pytajcie, poznawajcie siebie i swoje mocne strony! 🙂 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Kolejna okazja, by poznać szkołę ponadpodstawową!!!

 

WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY W ZSGH W IWONICZU-ZDROJU

 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju serdecznie zapraszają Ósmoklasistów i ich rodziców do udziału w kolejnej edycji Wirtualnego Dnia Otwartego, który odbędzie się 13 maja  (czwartek) 2021r. od godziny 13.00 do 15.00. Do spotkania można dołączyć bezpośrednio, korzystając z aplikacji Microsoft Teams.
Wirtualny Dzień Otwarty odbędzie się w formie transmisji na żywo, podczas której odbędą się pokazy, m.in. barmański, sushi, wyrobów cukierniczych. Kandydaci do klas pierwszych będą mogli uzyskać szczegółowe informacje o szkole, uczestnicząc w spotkaniu
z dyrektorem szkoły oraz zadając pytania na czacie nauczycielom przedmiotów zawodowych. Do spotkania można dołączyć, klikając
w linki zamieszczone poniżej.

Harmonogram Wirtualnego Dnia Otwartego:

Linki do czatów dla kandydatów zainteresowanych kierunkami:

technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik usług kelnerskich:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a52a7c144c5e24dd0b54710b428a0594b%40thread.tacv2/1615983278881?context=%7b%22Tid%22%3a%22c83b2c5a-bf4b-422b-9f93-2bd75b35a97f%22%2c%22Oid%22%3a%222d676e09-5afe-44d3-b4de-a84cb279fdfa%22%7d

technik hotelarstwa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjk5MmRjOGMtNWIyYi00Y2RkLThlMjctOTUxNTY3NjY2Y2I1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c83b2c5a-bf4b-422b-9f93-2bd75b35a97f%22%2c%22Oid%22%3a%22a692ce81-f14e-4fe6-a6a6-037cd7802dcb%22%7d

technik organizacji turystyki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a83119892dd424a2d936a7ab791a732ab%40thread.tacv2/1620637897776?context=%7b%22Tid%22%3a%22c83b2c5a-bf4b-422b-9f93-2bd75b35a97f%22%2c%22Oid%22%3a%2214eadcf6-0c75-481c-8624-e15dc93c8efb%22%7d

  • 15:00 – zakończenie Wirtualnego Dnia Otwartego

 

            Serdecznie zapraszamy do udziału.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ciekawa propozycja!!!

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie serdecznie zaprasza na IX Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki.  Festiwal jest zaplanowany w formie online, będzie miał mieszaną formę i odbędzie się 28 kwietnia 2021r. (środa).

Aby wziąć udział  w festiwalu należy w dniu 28 kwietnia 2021r. o godzinie 10.00 wejść na stronę internetową zsm.krosno.pl i dołączyć do transmisji na żywo, która potrwa około 2,5 godziny

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Aby dobrze wybrać szkołę ponadpodstawową należy:

  •  poznać siebie, swoje mocne strony, zainteresowania, predyspozycje, możliwości
    i ograniczenia,
  • poznać rynek pracy,
  • zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych.

Strony internetowe, z których warto skorzystać, podczas planowania własnej kariery zawodowej:

Szkoły ponadpodstawowe na naszym terenie powiatu krośnieńskiego:

Szkoły ponadpodstawowe na terenie Krosna:

Przesłali nam swoje propozycje: