Pedagog –> dla nauczyciela

Lekcja wychowawcza (kl. 1–3 i 4–6):  Hejt, mowa nienawiści, ofiara i sprawca

Dodaj znajomego – łatwo jest kogoś hejtować w necie. A co by się wydarzyło, gdybyście spotkali hejtera w realu? Zobaczcie film o tym, że zamiast hejtować… lepiej zyskać przyjaciela!

Nie hejtuję – reaguję – to scenariusz zajęć będący elementem ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej przeciwko cyberprzemocy, hejtowi i mowie nienawiści, realizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Źródło: strona internetowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


 

Lekcja wychowawcza (kl. 7–8):  Hejt, mowa nienawiści, ofiara i sprawca

Nie dla hejtu – to 35-minutowy kurs przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z którego młodzież w przystępny i praktyczny sposób dowie się, czym jest hejt i mowa nienawiści, czy każda krytyka jest hejtem, jak reagować na hejt, co zrobić, gdy pada się jego ofiarą oraz co grozi sprawcom hejtu. Skorzystanie z kursu wymaga zalogowania się na stronie. Źródło: strona internetowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


DOKUMENTY do pobrania

wniosek o objęcie ucznia pomocą pp + zgoda rodzica na zajęcia z pp

• do ORZECZENIA: WOPFU okresowe (ocena efektywności pomocy pp)