Łąka kwietna przy Szkole Podstawowej w Głojscach

W dniach 11-12 maja zakończyliśmy kolejny etap realizacji projektu edukacyjnego – została zasiana łąka kwietna! W wysiewaniu nasion wzięli udział wszyscy uczniowie: przedszkolaki, kl. I i II oraz IV, V i VII.

Bardzo dziękuję za prace w przygotowaniu gruntu pod zasiew: usunięcie starej murawy, odchwaszczenie terenu, spulchnienie ziemi, ułożenie ścieżki z kamieni wydobytych podczas przekopywania – w szczególności panu Konserwatorowi oraz Uczniom kl. IV, a także wszystkim Rodzicom, którzy wsparli nasz projekt, przekazując szkole nasiona różnokolorowych kwiatów.

Koordynator projektu I. Janas