XIV Gminny Konkurs Ekologiczny

02 czerwca w naszej szkole został zorganizowany XIV Gminny Konkurs Ekologiczny, organizatorem konkursu był Urząd Miejski w Dukli i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Głojscach we współpracy z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Nadleśnictwo Dukla.

Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach dla dzieci z klas 4-6 i młodzieży z klas 7-8. W konkursie wzięło udział 42 uczniów z ośmiu szkół .

Celem konkursu było kształtowanie postaw i podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie wśród dzieci postaw odpowiedzialności za stan środowiska i segregację odpadów. Podnoszenie świadomości na temat przyczyn powstawania smogu, sposobów ochrony powietrza i zdrowia przed zanieczyszczeniami powietrza.

Uczniowie mieli do rozwiązania test wiedzy obejmujący zagadnienia związane z gospodarką odpadami, ekologii, ochrony przyrody lasów. Następnie trzyosobowe zespoły miały za zadanie przygotować plakat promujący segregację odpadów.

Uczniowie byli oceniani indywidualnie i grupowo.

Nasz uczeń Franciszek Szyndak z klasy VII zajął II miejsce indywidualnie w kategorii II młodzież z klas 7-8.

Gratulujemy!!!