Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”

W naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzy pt. „Mistrz ortografii”. Celem konkursu było m.in. propagowanie idei poprawnej pisowni oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii. Konkurs miał formę testu ortograficznego sprawdzającego znajomość pisowni wyrazów oraz zasad ortograficznych. Przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas II i III.

Komisja wyłoniła laureatów z klasy II: I miejsce A. Latusek, II miejsce A. Landa,  ex aequo III miejsce J. Adamska, B. Jaracz, z klasy III: I miejsce A. Mucha, II miejsce M. Mucha, III miejsce J. Woźniak.

Zwycięscy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Gratulujemy mistrzom ortografii!