Zajęcia z techniki

W zajęciach z techniki uczestniczą uczniowie klasy IV oraz klasy V. W ramach tych zajęć, uczniowie tworzyli prace projektowe z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych otrzymanych z projektu Laboratoria Przyszłości. Prace uczniów oraz ich zaangażowanie są przedstawione na zdjęciach umieszonych poniżej.

PAPIESKIE ROCZNICE

Ostatnie tygodnie bogate były w wydarzenia, które kierowały nasze myśli ku Janowi Pawłowi II. W marcu przeżywaliśmy rocznicę nadania naszej szkole imienia tego Wielkiego Papieża. 2 kwietnia wspominaliśmy bolesne chwile, kiedy to Jan Paweł II odchodził do domu Ojca. Natomiast miniona niedziela to wielkie święto, o które nasz Patron tak bardzo zabiegał, pragnął bowiem, żeby wypełniły się słowa Jego Mistrza: „aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz”.

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do Czytaj więcej …