ZARZĄDZENIE NR 13/24 BURMISTRZA DUKLI

W sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, prowadzonych przez Gminę Dukla.

Zarządzenie nr 13 wzory wniosków