Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych, którego celem jest kształtowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
Nasza szkoła otrzymała środki na realizację programu Laboratorium Przyszłości i uzyskała środki, dzięki którym uczniowie będą mogli rozwijać kreatywne myślenie, umiejętność obsługi nowoczesnych narzędzi technologicznych oraz zdolności konstrukcyjne.
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia w naszej szkole i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
Otrzymane przez nas wsparcie to 30 000,00 zł, które przeznaczyliśmy na sprzęt do prowadzenia zajęć z techniki, robotyki, zajęć kulinarnych, artystycznych oraz na zakup sprzętu audio-video.
Informacje na temat realizacji tego projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej szkoły.
Więcej informacji na temat tego projektu znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria/


Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w ramach programu –  „Laboratoria Przyszłości”