Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” to wieloletni program rządowy zaplanowany na lata 2019-2023. To m.in. wparcie dla dzieci, w tym również tych chodzących do szkoły, wychowujących się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa było zapewnienie przez organ prowadzący w odniesieniu do szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.
Nasza szkoła złożyła wniosek wsparcie finansowe na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków (jadalni) i otrzymała dotację w wysokości 25 000, 00 złotych, natomiast wkład własny szkoły wyniósł 7624 zł. Swój wkład w wyposażenie jadalni wniosła również Rada Rodziców, która zakupiła dodatkowe komplety naczyń i sztućców.