Spotkanie ze strażakiem

        Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  W trakcie rozmowy ze strażakiem z wielkim zainteresowaniem  słuchały i zadawały pytania dotyczące pracy strażaka. Dowiedziały się jak ważny jest numer telefonu 998 i w jakich okolicznościach wzywa się straż pożarną oraz do jakich zdarzeń losowych wyjeżdżają strażacy na wezwanie.  Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudził wóz strażacki, który znajduje się na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Głojscach. Dzieci miały  możliwość podziwiać wyposażenie jakim dysponują strażacy podczas swojej pracy oraz usiąść na chwilę za kierownicą. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę.

Serdecznie dziękujemy Panu Karolowi za możliwość zorganizowania ciekawej i pełnej wrażeń wycieczki oraz za miłe spotkanie.

M. Stanowska