Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia ubraliśmy się do szkoły na zielono, aby obchodzić największe ekologiczne święto – Światowy Dzień Ziemi!
Mimo niesprzyjającej aury cała społeczność szkoły wzięła udział w EKO – HAPPENINGU.
Wszyscy przemaszerowali w barwnym korowodzie główną ulicą Głojsc. Niosąc transparenty skandowali ekologiczne hasła zachęcające mieszkańców do życia w zgodzie z naturą.