Szkolny Klub Naukowca

W każdym z nas istnieje naturalna potrzeba odkrywania świata. Co, jak i dlaczego? to pytania, na które stale poszukujemy odpowiedzi. Gdzie szukać tych odpowiedzi? Eksperymentując w szkolnym Klubie Naukowca!

Podczas pierwszej sesji naukowej nasi odkrywcy zmierzyli się z problemem: „Jak zbudować grający instrument muzyczny z modulowaną wysokością dźwięku?”. Do dyspozycji uczestnicy mieli to, co było pod ręką tj. kilka plastikowych butelek, parę gumek, korków,  klamerek, pinezek, sznurek, żyłkę oraz niezawodną taśmę klejącą.

Młodzi naukowcy wykonali 5 efektownych i estetycznych instrumentów spełniających założenia projektowe. Podsumowaniem zajęć była dyskusja na temat technicznych rozwiązań badanego problemu oraz ocena wykonanych instrumentów.

Problemem drugiej sesji naukowej było znalezienie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego samolot lata?” oraz eksperymentalne rozwiązanie problemu „Jak zbudować model samolotu o jak największym zasięgu?”. Krótki film o budowie i zasadzie działania samolotu wprowadził uczestników w tematykę spotkania. Następnie młodzi konstruktorzy w oparciu o własne pomysły oraz internetowe inspiracje zbudowali po 4 modele papierowych samolotów. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie lotów testowych w różnych warunkach tj. na szkolnym korytarzu oraz w plenerze. Podsumowując zajęcia młodzi odkrywcy wskazali na te cechy konstrukcyjne oraz warunki startowe, które warunkują długi lot samolotu.

Trzecia sesja naukowa poświęcona była problemom z dziedziny genetyki. Pod hasłem „Jakie geny – takie dziecko” nasi naukowcy wcielili się w rolę przyszłych rodziców. Głównym celem spotkania było znalezienie odpowiedzi na pytanie „Co i w jakim stopniu dziedziczymy po naszych przodkach?” oraz „Czy tylko geny mają wpływ na cechy, które posiadamy?”.

Po krótkim wstępie wprowadzającym w tematykę zajęć, uczestnicy podzieleni w pary przystąpili do praktycznych działań. Rzucając monetami określili prawdopodobną płeć przyszłego dziecka. Następnie na podstawie wylosowanego w ten sam sposób genotypu, odczytywali dziedziczone cechy wyglądu potomka – fenotyp. Wskazując na cechy dominujące i cechy recesywne uczniowie wyjaśniali mechanizmy dziedziczenia. Podsumowaniem zajęć było wykonanie przez każdego rodzica portretu swojego dziecka.

A. Lis